Dụng cụ trà đạo

Trà đạo là một trong những văn hóa truyền thống lâu đời tại Nhật Bản. Và vì ý nghĩa văn hóa cũng như giá trị tinh thần và sức khỏe, trà đạo Nhật Bản đã phát triển tới nhiều nước trong khu vực Châu Á đặc biệt là các nước bị ảnh phương Đông.

Trong cách pha trà đạo Nhật Bản, thì các dụng cụ pha trà là không thể thiếu. Mỗi dụng cụ pha trà đạo có công dụng và ý nghĩa riêng.

Dụng cụ trà đạo

Trà đạo là một trong những văn hóa truyền thống lâu đời tại Nhật Bản. Và vì ý nghĩa văn hóa cũng như giá trị tinh thần và sức khỏe, trà đạo Nhật Bản đã phát triển tới nhiều nước trong khu vực Châu Á đặc biệt là các nước bị ảnh phương Đông.

Trong cách pha trà đạo Nhật Bản, thì các dụng cụ pha trà là không thể thiếu. Mỗi dụng cụ pha trà đạo có công dụng và ý nghĩa riêng.

Hiển thị kết quả duy nhất