Lớp học làm bánh Matcha

Thông tin về các lớp học, khóa học làm bánh nói chung và làm bánh Matcha nói riêng tại TP. HCM, Hà Nội và một số thành phố lớn